BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.2.8.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomości zabudowana budynkiem użytkowym, położona w Piszu przy ul. Warszawskiej 5, stanowiące własność Powiatu Piskiego.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

 

Pisz, dnia 12.11.2020 r.

Wykaz GN.6845.2.8.2020

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

I.

 

położenie nieruchomości

-     Pisz - miasto, obręb Pisz 1, ul. Warszawska 5

 

numer działki

-     502/9

 

oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków

 

-      Bi – inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

–  KW OL1P/00040109/0

 

powierzchnia nieruchomości

-     0,0530 ha

 

opis wydzierżawianej nieruchomości

-     udział 49/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9, położoną w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5, w tym powierzchnia użytkowa wynosząca 327,73 m2 tj. pomieszczenia użytkowe zlokalizowane na I piętrze oraz poddaszu w posadowionym na niej budynku użytkowym.

 

wysokość miesięcznej stawka czynszu dzierżawy (najmu)

-     534,20 zł + 23 % VAT

 

  1. Za zgodą Rady Powiatu wyrażaną w Uchwale Nr XXIV/159/20 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 na okres dłuższy niż 3 lata i na podstawie Uchwały Nr 96/79/2020 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 5 oraz zatwierdzenia wysokości stawki czynszu dzierżawy, zostaje oddana w dzierżawę część nieruchomości tj. udział wynoszący 49/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9, położoną w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5, w tym powierzchnia użytkowa wynosząca 327,73 m2 pomieszczenia użytkowe zlokalizowane na I piętrze oraz poddaszu w posadowionym na niej budynku użytkowym.
  2. W miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, teren nieruchomości oznaczony jest jako: „14U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową”.
  3. Czynsz dzierżawy należy uiszczać w terminie do 15-go każdego miesiąca, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.11.2020 r. do dnia 04.12.2020 r.

 

STAROSTA

Powiatu Pisz

mgr Andrzej Nowicki

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 13:46
Data opublikowania: piątek, 13 lis 2020 07:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 gru 2020 09:40
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 217 razy