BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej (nieodpłatna pomoc prawna)

 Uchwała nr 88/78//2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27 października 2020 r.

                                        w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie powiatu piskiego w 2021 roku

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 roku.

§2 W skład komisji konkursowej wchodzą:

  • Aneta Ofman – przedstawiciel Zarządu Powiatu
  • Elżbieta Czaporowska – przedstawiciel Zarządu Powiatu
  • Maciej Jasiński – przedstawiciel Zarządu Powiatu
  • Justyna Żurawska – przedstawiciel Zarządu Powiatu
  • Anna Stachelek– przedstawiciel Zarządu Powiatu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

Starosta Piski /-/ mrg Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 paź 2020 14:05
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2020 15:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lis 2020 07:43
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 674 razy