BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

                                                                 Pisz, 20 października 2020 r.

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. 2020 r. poz. 1057), do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2021 r.

W dniu 5 października 2020 r. ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piskiego na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu. W wyznaczonym terminie, tj. do 15 października br. żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa działać będzie bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starosta Piski /-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 paź 2020 10:25
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 13:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2020 12:15
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 272 razy