BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu piskiego w 2021 roku.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
ul. Warszawska 1, tel.: (087) 425-47-62, e-mail: promocja@powiat.pisz.pl 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Czaporowska

Data powstania: wtorek, 20 paź 2020 15:25
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2020 15:30
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 810 razy