BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Komisji na II półrocze 2020 r.

PLAN PRACY Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności, KOMUNIKACJI i Drogownictwa

NA  II półrocze 2020r.

 

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

 sierpień

 

1.        Informacja o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu w 2019 roku.

2.       Sprawozdanie z realizacji planów i zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg, stan utrzymania i modernizacji dróg powiatowych za I półrocze 2020 roku i zamierzenia na 2021 rok.

3.       Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

 

1.        Naczelnik Wydziału Rolnictwa,…

2.       Dyrektor PZD w Piszu

 wrzesień

 

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

 

październik

 

1.        Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

2.       Zapoznanie się z planem remontów i inwestycji drogowych na rok 2021.

1.        Dyrektor PZD

listopad

 

1.  Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał .

 

grudzień

 

1.      Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021r. w działach objętych zadaniami Komisji.

2.     Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2021 roku.

3.     Okresowe sprawozdanie z prac Komisji.

4.     Zaopiniowanie bieżących projektów uchwał.

 

1.      Starosta Piski

2.     Skarbnik Powiatu

 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na II półrocze 2020 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 2 lipca 2020 r. i przyjęty jednogłośnie 5 głosami za.

 

BR. 0011…..2020

 

Pisz, dn. 2 lipca 2020r.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Smakosz

 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na II półrocze 2020r. za głosowało jednogłośnie 15 radnych.

 

XXII  sesja Rady Powiatu

 

Pisz, dn. 27 sierpnia 2020r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 12:18
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 12:23
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 403 razy