BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności i Drogownictwa  Rady Powiatu Pisz

w I półroczu 2020 r.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 posiedzenia.

Tematyka posiedzeń przedstawiała się następująco:

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Powiatu Piskiego w 2019 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
 3. Zapoznanie się z wnioskiem Pana E. F. - [...] w sprawie możliwości pływania statkiem o  napędzie elektrycznym po jeziorze Nidzkim.
 4. Informacja o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie

     powiatu w 2019 roku.

 1. Informację dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w 2019 r.
 2. Informację o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowania sił ratowniczych w 2019 r.
 3. Raport o stanie powiatu.

 

W obradach wzięli udział n/w goście:

 1. Edyta Polak – Sekretarz Powiatu,
 2. Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz,
 3. Sylwia Kamińska-Piotrowska – Naczelnik Wydz. Rolnictwa,…
 4. Dorota Joanna Jórzak – Powiatowy lekarz weterynarii w Piszu,
 5. Tadeusz Wysocki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
 6. E. F. -[...]

Powyższe sprawozdania, informacje i projekty uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie.​

Przewodniczący Komisji

Dariusz Smakosz

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 11:49
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 11:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:00
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 592 razy