BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy komisji na II półrocze 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA  II półrocze 2020 r.

 

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

OSOBY ZAPROSZONE

sierpień

posiedzenie wyjazdowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu

1.        Zapoznanie się z warunkami lokalowymi i zasadami funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu

1.        Dyrektor PUP

wrzesień

 

 

 

 

październik

posiedzenie wyjazdowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w Piszu

1.        Zapoznanie się z warunkami lokalowymi i zasadami funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

1.        Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

listopad

 

 

 

grudzień

1.      Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2021r.

2.     Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r. został uchwalony na posiedzeniu komisji w dniu 6 lipca 2020 r. i przyjęty jednogłośnie 3 głosami za.

 

BR. 0011. ….. .2020

 Pisz, dn. 06.07.2020r.

Przewodniczący Komisji

Paweł Szczech

 

Na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Rada Powiatu Pisz zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020r. za głosowało jednogłośnie 15 radnych.

 

XXII  sesja Rady Powiatu

Pisz, dn. 27. 08.  2020r.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Jatkowska

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 11:30
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 11:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:01
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 601 razy