BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2020 r.

Sprawozdanie

 

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz

 

w I półroczu 2019r.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 20 maja br.

 

Tematyką posiedzenia było wydanie opinii na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

Za pozytywna opinia opowiedziało się 4 radnych (jednogłośnie).

 

Komisja wydała również wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2019.

 

Za w/w wnioskiem opowiedziało się 4 radnych (jednogłośnie).

 

Przewodniczący Komisji

 

Paweł Szczech

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 11:27
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 11:29
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 506 razy