BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na realizację Powiatowego Programu Profilaktycznych Szczepień Ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” w 2020 roku.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 18.09.2020 r. do godz. 15.15. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu, ul Warszawska 1, 12-200 Pisz (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15) lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiatowy program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”, nazwa i adres oferenta.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 87 425-47-50

Zachęcamy do składania ofert

Data powstania: poniedziałek, 7 wrz 2020 13:07
Data opublikowania: poniedziałek, 7 wrz 2020 13:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2021 12:58
Opublikował(a): Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
Zaakceptował(a): Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
Artykuł był czytany: 288 razy