BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

WZB.6743.I.27.2020

 

                              Zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) informuję, że 10 sierpnia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pisz dotyczące budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na Dz. 1129/22, 1129/36, 1129/62, 1460/2, 1460/5, 1173/2, 1466, 1875, 1876,  1129/37 obręb Pisz 1.

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: wtorek, 1 wrz 2020 08:28
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2020 09:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 paź 2020 11:03
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 232 razy