BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdujacej sie w lokalizacji Cibory, dz. nr 59/1 gm. Biała Piska, pow. Piski