BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Karwik, gmina Pisz

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania

z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działki oznaczonej numerem geodezyjnym 16/63 o powierzchni 0,0249 ha, położonej w obrębie 0012 Karwik, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P/00015209/7, poprzez udzielnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na położeniu kabla nN doziemnego wraz ze złączem kablowym nN.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel – Bogdan Grzegorz Sumiński s. Henryka i Haliny nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.7.2020 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 2 tel.: (87) 425 46 61.

 

Data powstania: wtorek, 11 sie 2020 12:28
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2020 07:32
Data przejścia do archiwum: środa, 14 paź 2020 13:14
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 337 razy