BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie bez składania oświadczenia w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby, którym udzielana jest pomoc prawna w punkcie działającym stacjonarnie, składają oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie, w związku z sytuacją epidemiczną, obowiązuje zarządzenie Starosty Piskiego z dnia 4 maja 2020 r. czasowo zawieszające bezpośrednie udzielanie porad. Oba punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na terenie powiatu piskiego udzielają porad na odległość: drogą telefoniczną oraz e-mailową.

W związku z powyższym, osoby którym udzielana jest pomoc prawna za pomocą środków porozumiewania się na odległość, nie składają ww. oświadczeń.

 

W celu uzyskania porady należy wypełnić wniosek o zgłoszenie porady na odległość. Skan podpisanego wniosku należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl. Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Wszelkie zapytania na temat nieopłatnej pomocy prawnej prosimy kierować pod numer telefonu Starostwa Powiatowego w Piszu: 87 425 47 00.

Data powstania: wtorek, 7 lip 2020 14:30
Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2020 14:48
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1179 razy