BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM - PRZEDŁUŻENIE TERMINU ORGANIZACJI UDZIELANIA PORAD NA ODLEGŁOŚĆ

Informujemy, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,

DO ODWOŁANIA,

Starosta Piski przedłużył termin zawieszenia działalności punktów niepłatnej pomocy prawnej  na zasadzie  osobistego udzielania porad w punktach w Białej Piskiej i Piszu.

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie organizuje się udzielanie porad przez telefon lub drogą e-mailową.

 

W celu uzyskania porady należy wypełnić załączony wniosek o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej porady. Skan podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać na e-mail Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl. Telefonicznie lub e-mailowo zostanie umówiony termin porady. Porada zostanie udzielona telefonicznie lub e-mailowo.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona zostanie poinformowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod adresem poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Piszu sekretariat@powiat.pisz.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.

Wszelkie zapytania na temat funkcjonowania Punktów nieodpłatnej pomocy prosimy kierować pod numer Starostwa Powiatowego w Piszu 87 425 47 00.

Szczegóły w załączeniu.

Data powstania: poniedziałek, 4 maj 2020 12:53
Data opublikowania: poniedziałek, 4 maj 2020 13:16
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1364 razy