BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Piskiego w 2020 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2020 ROKU

                W Powiecie Piskim w 2020 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Powiatowe lokale znajdują się w Piszu i Białej Piskiej:

 • Starostwo Powiatowe w Piszu
 1. Warszawska 1, 12 – 200 Pisz, tel. 87 425 47 16 (nr bezpośredni do punktu)

- w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych
i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką z siedzibą w Białymstoku, w dniach:

 • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
 • środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

 

 • Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
 1. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska (budynek sali gimnastycznej),
  tel. 87 424 02 67 (nr bezpośredni do punktu)

- w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przez radców prawnych i adwokatów z Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie przy ul. Warmińskiej 7/1, w dniach:

 • poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
 • środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń,
  po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

 

 1. Zgłoszenia na wizytę dokonuje się telefonicznie pod nr telefonu 87 425 47 00 od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1200.

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie.

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2020 r. przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

                Pomoc prawna polegała będzie na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • sporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Opinia o udzielonej pomocy

 

 • osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażania anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Ankietę, po jej wypełnieniu należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykorzystania usługi przez adwokatów i radców prawnych.

 

 1. Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Zapraszam mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach w Piszu i Białej Piskiej.

      

                                                                                                                                              Starosta Powiatu

                                                                                                                                                Andrzej Nowicki

Data powstania: wtorek, 31 gru 2019 08:13
Data opublikowania: wtorek, 31 gru 2019 08:14
Data przejścia do archiwum: środa, 3 mar 2021 14:07
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 730 razy