BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

SAMODZIELNEGO REFERENTA ds. KADROWO - MAJĄTKOWYCH

(nazwa stanowiska pracy)

 

w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu

 

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Wioletta Banach, zam. Pisz

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po przeprowadzonej analizie dokumentów złożonych przez Panią Wiolettę Banach i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej 

stwierdzono, że kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.

Data powstania: czwartek, 21 lis 2019 11:08
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2019 11:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2020 11:45
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 484 razy