BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Linia Kablowa

Informacja

o braku sprzeciwu do zgłoszenia

 

WZB.6743.I.30.2019

 

                               Zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z póź. zm) informuję, że 19 września 2019 roku wpłynęło zgłłoszenie PGE Dystryubucja S.A. dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia rezerwowego nastawni na dz. nr 513/4 zlokalizowanej na dz. nr 422, 501/3, 505, 513/3, 517/2 obręb 0006 Drygały, gm. Biała Piska.

 

Na ww. zgłoszenie nie wniesiono sprzeciwu.

Data powstania: piątek, 11 paź 2019 08:22
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2019 09:02
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2019 07:47
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 524 razy