BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

poniedziałek, 7 sie 2023 10:37

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

poniedziałek, 7 sie 2023 10:39

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

poniedziałek, 7 sie 2023 10:40

Oświadczenie majątkowe Dariusza Gwiazdy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

poniedziałek, 7 sie 2023 10:41

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

poniedziałek, 7 sie 2023 10:43

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

poniedziałek, 7 sie 2023 10:44

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:22

Oświadczenie majątkowe Wojciecha Jacka Strzałkowskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:23

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:24

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:25

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:26

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:27

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:28

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 7 sie 2023 11:29