BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

środa, 30 cze 2021 10:53

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

środa, 30 cze 2021 10:53

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

środa, 30 cze 2021 10:52

Oświadczenie majątkowe Dariusza Gwiazdy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

środa, 30 cze 2021 10:51

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

środa, 30 cze 2021 10:51

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

środa, 30 cze 2021 10:49

Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:48

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:48

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:47

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:46

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:46

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:45

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:44

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

środa, 30 cze 2021 10:43