BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

czwartek, 9 lip 2020 08:34

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

czwartek, 9 lip 2020 08:34

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

czwartek, 9 lip 2020 08:33

Oświadczenie majątkowe Dariusza Gwiazdy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

czwartek, 9 lip 2020 08:33

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

czwartek, 9 lip 2020 08:33

Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:22

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

czwartek, 9 lip 2020 08:22

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:21

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:21

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:21

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:20

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:20

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:20

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:19

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 9 lip 2020 08:19