BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:51

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:50

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:50

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:49

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:49

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:48

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:47

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:47

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

czwartek, 4 lip 2019 11:45

Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

czwartek, 4 lip 2019 11:44

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

czwartek, 4 lip 2019 11:43

Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

czwartek, 4 lip 2019 11:42

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

czwartek, 4 lip 2019 11:42

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

czwartek, 4 lip 2019 11:41

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

czwartek, 4 lip 2019 11:38