BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia do dodatków mieszkaniowych

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Akt notarialny lub decyzja na użytkowanie (potwierdzenie zgłoszenia budynku do odbioru).

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Opłaty:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
Zwolnione z opłat zaświadczenia w sprawach: mieszkaniowych.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Zażalenia wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (o odmowie wydania zaświadczenia) stronie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. m.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. – w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 18 wrz 2020 13:42

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:57
Data dodania: piątek, 18 wrz 2020 13:42
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2022 12:53
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1802 razy
Ilość edycji: 6