BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

DANE TELEADRESOWE

Nowa strona 1

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
 
Tel. 087 425 46 52 / Fax. 087 425 46 51 / II piętro - pokój nr 49
 
FUNKCJĘ TĘ PEŁNI
KRZYSZTOF MARSZENIUK
e-mail: przk@powiat.pisz.pl
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje interesantów, w dniach :

poniedziałek - czwartek - w godzinach 8:00 - 15:30

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 10:58
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 11:05
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10917 razy

ZADANIA I KOMPETENCJE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Nowa strona 1

 

1. Do zadań powiatowego rzecznika konsumentów należy w szczególności:

·        zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie  ochrony interesów konsumentów,

·        składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w  zakresie ochrony konsumentów,

·        występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów  konsumentów,

·        współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

·        wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

 2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz  konsumentów oraz przystępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 11:14
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 11:15
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 10959 razy