BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
8 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
9 Andrzej Zadroga Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz
10 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
11 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
12 Anna Kurpiewska
13 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
14 Anna Stachelek wydz Edu
15 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
16 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
17 Barbara Duda pośrednik
18 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
19 Barbara Malinowska Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
20 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
21 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
22 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
23 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
24 Beata Szczyrów Pośrednik
25 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
26 Bożena Borkowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
27 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
28 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
29 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
30 Damian Olszyński Informatyk
31 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
32 darek
33 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
34 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
35 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
36 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
37 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
38 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
39 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
40 Dorota Darda Wydz. Edu
41 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
42 Dorota Płochocka-Siejwa Naczelnik Wydziału Geodezji .....
43 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
44 Edyta Makowska Pośrednik
45 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
46 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
47 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
48 Elżbieta Nowińska Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
49 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
50 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
51 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
52 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
53 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
54 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
55 Halina Dawid Inspektor Wydziału Geodezji ...
56 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
57 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
58 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
59 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
60 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
61 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
62 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
63 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
64 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
65 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
66 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
67 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
68 Jarosław Kubrak
69 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
70 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
71 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
72 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
73 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
74 Kamila Siwik kadry
75 Karolina Gorska St. Referent
76 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
77 Katarzyna Modzelewska
78 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Dyrektor PZEASP
79 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
80 Konserwator strony Konserwator strony
81 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
82 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
83 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
84 Krzysztof Banach Inspektor
85 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
86 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
87 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
88 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
89 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
90 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
91 Maciej Karpiński Technik
92 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
93 Magdalena Kleczkowska PO Dyrektora PCPR w Piszu
94 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
95 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
96 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
97 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
98 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
99 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
100 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
101 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
102 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
103 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
104 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
105 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
106 Michał Piłat Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
107 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
108 Monika Mentel Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
109 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
110 Paula Siwik
111 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
112 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
113 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
114 Przemysław Pupek Informatyk
115 Rafał Wierzbicki Informatyk
116 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
117 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
118 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
119 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
120 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
121 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
122 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
123 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
124 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
125 Teresa Klimaszewska Inspektor Wydziału Geodezji ...
126 Teresa Sochaczewska
127 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
128 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
129 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
130 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
131 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
132 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
133 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
134 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
135 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
136 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
137 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
138 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
139 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu