BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Czartoryjski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
2 Adrian Kempski Informatyk
3 Adrian Zajączkowski Mł. Referent Wydziału Geodezji ...
4 Agnieszka Grądzka Dyrektor PPPP-Pisz
5 Agnieszka Waruszewska Aspirant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
6 Agnieszka Waszkiewicz Referent Wydz. Strategii, Rozwoju ..
7 Andrzej Lewandowski Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
8 Andrzej Tkacz specjalista ds. obsługi w zakresie zam publicznych
9 Andrzej Zadroga Dyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz
10 Aneta Ofman P.O. Naczelnika Wydz. Promocji....
11 Anna Grodzka Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
12 Anna Kurpiewska
13 Anna Stachelek Inspektor w PZEASiP
14 Anna Stachelek wydz Edu
15 Antoni Długołęcki Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
16 Artur Brózio Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
17 Barbara Duda pośrednik
18 Barbara Koprowska Skarbnik Powiatu Piskiego
19 Barbara Malinowska Kier. Adm-Gosp. Zespołu Szkół Ogólnokształcących
20 Barbara Pyskło Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
21 Beata Dębińska Naczelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
22 Beata Polkowska St.Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
23 Beata Sokołowska Naczelnik Wydziału Promocji ....
24 Beata Szczyrów Pośrednik
25 Bogumiła Bukowska St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
26 Bożena Borkowska Inspektor Wydziału Geodezji ...
27 Bożena Marcińczyk St. Ref. ds. Adm.Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
28 Bożena Ziółkowska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
29 Czesław Pieczyński Dyrektor ZSO w Orzyszu
30 Damian Olszyński Informatyk
31 Danuta Wolska Specjalista ds. technicznych PPPP w Piszu
32 darek
33 Dariusz Charubin Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
34 Dariusz Gwiazda Naczelnik Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
35 Dariusz Pieklik Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
36 DARIUSZ RAKOWSKI INFORMATYK
37 Dariusz Szabłowski Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
38 Dorota Boratyńska PO Kierownika dz. Org-Adm. PUP w Piszu
39 Dorota Darda Dyrektor PZEASiP w PIszu
40 Dorota Darda Wydz. Edu
41 Dorota Kubiak Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
42 Dorota Płochocka-Siejwa Naczelnik Wydziału Geodezji .....
43 Dorota Wlazłowska INSPEKTOR DS. ZDROWIA, KULTURY i SPORTU
44 Edyta Makowska Pośrednik
45 Edyta Polak Sekretarz Starostwa Powiatowego
46 Elwira Świetlicka Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
47 Elżbieta Balicka Kierownik Planowania Nadzoru i Zam.Pub. w PZD Pisz
48 Elżbieta Czaporowska Pomoc administracyjno-biurowa
49 Elżbieta Nowińska Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
50 Elżbieta Piworowicz wydz. Edu
51 Emilia Just Referent Wydziału Geodezji ...
52 Ewa Ryzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
53 Ewa Skrodzka Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
54 Ewa Szymańska Starszy Inspektor PUP w Piszu
55 Grażyna Krzyżańska Specjalista d.s dróg w PZD Pisz
56 Halina Dawid Inspektor Wydziału Geodezji ...
57 Halina Nyczka Pracownik PMOS w Piszu
58 Halina Pańkowska Dyrektor w Zespóle Szkół Drzewnych i Leśnych
59 Hanna Chrzanowska Nauczyciel w SOSW Łupki
60 Hanna Kalinowska Podinspektor w Wydziale Finansowym
61 Ilona Kołakowska-Cieloszczyk Inspektor w Wydz. Ochrony Środowiska ...
62 Iwona Poznańska Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
63 Izabela Sznip Asystent Koordynatora Projektu
64 Jagienka Perlikiewicz Kass Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
65 Jakub Grodzki Pomoc Administracyjno-Biurowa Wydz. Promocji ...
66 Jan Zadroga Kier. Sekcji ds. Kontrl-Rozp. PSP w Piszu
67 Janusz Puchalski Inspekrot Powiatowy
68 Jarosław Grądwald Kier. Sekcji ds. Kadrowych PSP w Piszu
69 Jarosław Kubrak
70 Jarosław Marcinkiewicz Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
71 Jerzy Maślanik Nadzelnik Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
72 Joanna Bałdyga Doradca Zawodowy
73 Jolanta Grenda Sekrzetarz Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
74 Jolanta Pikóra Sekretatiat SPZOZ w Piszu
75 Kamila Siwik kadry
76 Karolina Gorska St. Referent
77 Katarzyna Bańko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
78 Katarzyna Modzelewska
79 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik Dyrektor PZEASP
80 Katarzyna Zdaniewicz-Siwik wydz. Edu
81 Konserwator strony Konserwator strony
82 Krystyna Doniec Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
83 Krystyna Kowalczyk Sekrzetarz w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
84 Krystyna Ziółkowska Nauczyciel-Bibliotekarz ZSo w Orzyszu
85 Krzysztof Banach Inspektor
86 Krzysztof Zadroga Kierownik Działu Technicznego
87 Leszek Bogdanowicz Naczelnik Wydz. Komunikacji i Transportu
88 Leszek Rakowski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
89 Leszek Skolimowski Dyrektor PZD w Piszu
90 Maciej Chlewicki Dyrektor MOSiR w Piszu
91 Maciej Jasiński Podinspektor Rady Powiatu Piskiego
92 Maciej Karpiński Technik
93 Magda Waszkiewicz Referent w Referacie Zarzadzania Kryzysowego ...
94 Magdalena Kleczkowska PO Dyrektora PCPR w Piszu
95 Magdalena Oświęcimko Koordynator Projektu
96 Magdalena Zielińska referent ds. dróg w PZD Pisz
97 Małgorzata Dąbrowska Referent w Powiatowym Nadzorze Budowlanym w Piszu
98 Małgorzata Krześniewska-Ksepka Inspektor w PZEASiP
99 Małgorzata Oświęcimko Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
100 Małgorzata Połomska Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
101 Małgorzata Pomichowska Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących
102 Małgorzata Prusaczyk Samodz. Referent Wydz. Komunikacji i Transportu
103 Małgorzata Zielińska Inspektor w PZEAS
104 Marek Kozikowski Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Piszu
105 Marek Skarzyński Dyrektor SPZOZ w Piszu
106 Marzena Wójcik Inspektor w Wydz. Organizacyjnym
107 Michał Piłat Wicedyrektor Zespółu Szkół Zawodowych w Piszu
108 Mirosław Kołomyjski Nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych
109 Monika Mentel Inspektor w wydz. Organizacyjnym SP
110 Monika Skrzecz Podinspektor Biura Rady Powiatu Piskiego
111 Paula Siwik
112 Paweł Bazydło Dyrektor ZSZ z BP w Piszu
113 Paweł Sienkiewicz Starszy Referent
114 Paweł Śląski Informatyk SPZOZ
115 Przemysław Pupek Informatyk
116 Rafał Wierzbicki Informatyk
117 Roksana Chmura Pracownik Socjalny
118 Ryszard Pawlicki Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących
119 Sławomir Głuszniewski Nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
120 Sławomir Smoktunowicz Z-ca Dyrektora PCKU w Piszu
121 Stanisław Zduniak Dyrektor MOSiR w Piszu
122 Sylwia Piotrowska Kamińska Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa ...
123 Tadeusz Bączyński Asystent w Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu
124 Tadeusz Wysocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego ...
125 Teresa Fiertek Kier. Admin. - Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
126 Teresa Klimaszewska Inspektor Wydziału Geodezji ...
127 Teresa Sochaczewska
128 Tomasz Borkowski Podinspektor Wydz. Promocji
129 Tomasz Borucki Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
130 Tomasz Kakowski Inspektor Wydz. Zagospod. Przestrz. i Budownictwa
131 Urszula Mierzejewska Dyrektor PPPP w Piszu
132 Violetta Kossakowska Starszy Inspektor PUP w Piszu
133 Waldemar Zieliński Inspektor Wydz. Komunikacji i Transportu
134 Wiesław Tykocki Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego
135 Wiktor Burzyński Kier. Gospod w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
136 Wioletta Organiściak Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz
137 Wioletta Śląska Zyśk Inspektor PUP w Piszu
138 Włodzimierz Miszczak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu
139 Wojciech Dudka Administrator/informatyk SPZOZ w Piszu
140 Wojciech Kass Dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu