BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZSZ.26.I.3.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2019-06-17 09:32 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.3.2019- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2019-06-28 11:59 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2019-07-02 12:26 - Dodano: Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości