BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2018-10-30 12:06 - Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2018-11-14 09:11 - Dodanie informacji o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Przejdź do wiadomości