BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2018- sukcesywna mięsa i wyrobów z mięsa

2018-06-11 13:16 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2018- sukcesywna mięsa i wyrobów z mięsa

2018-06-20 07:51 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-07-17 13:33 - Dodano: Informacja o wyborze ofert

Przejdź do wiadomości