BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych

2007-04-26 09:58 - Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych

Przejdź do wiadomości