BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - art. 49 – KPA

2023-07-14 07:38 - Dodanie nowej wiadomości: GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - art. 49 – KPA

Przejdź do wiadomości