BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W PISZU O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2023-03-08 14:21 - Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU

Przejdź do wiadomości