BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

2021-02-22 12:13 - Dodanie nowej wiadomości: Przeniesienie praw i obowiązkow wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Przejdź do wiadomości