BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2020 r. (4 egzemplarze projekru budowlanego)

2020-09-24 11:53 - Dodanie nowej wiadomości: Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2020 r.

Przejdź do wiadomości