BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

2021-06-04 15:31 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Stroje sceniczne dla zespołu”

Przejdź do wiadomości