BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

2021-05-06 15:22 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Ruch to twój przyjaciel”.

Przejdź do wiadomości