BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś”

2020-11-13 14:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o realizację zadania publicznego zawartej między Powiatem Piskim a Towarzystwem Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś”

Przejdź do wiadomości