BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

2020-08-27 15:45 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Przejdź do wiadomości