BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

2020-05-15 12:06 - Dodanie nowej wiadomości: sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 30/60/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dn. 24 kwietnia 2020 r.

Przejdź do wiadomości