BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Uchwała nr LXIII/362/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXIII/362/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LXIII/363/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXIII/363/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa pelletu do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a - prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a - prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Piskiego z dnia 27.11.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2023

Wiadomości

Wykaz GN.6845.2.10.2023 nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz GN.6845.2.10.2023 nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2024.

Dodanie nowej wiadomości: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w roku 2024. - [Wszystkie zmiany]

„Program współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Dodanie nowej wiadomości: „Program współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o wycofaniu zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wycofaniu zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 44/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 44/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 45/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 45/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 46/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 46/2023 Starosty Piskiego z dnia 01.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.11.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2023

Wiadomości

Zmiana godzin pracy urzędu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana godzin pracy urzędu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: ROŚ.6522.13.2023

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. znak: ROŚ.6522.13.2023 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028 - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2023

Wiadomości

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2024 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach

Dodanie nowej wiadomości: Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2024 roku w ramach programu "Za życiem" w siedmiu częściach - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.18.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.18.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2023

Wiadomości

LXIV sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: LXIV sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 grudnia 2023

Wiadomości

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2024 roku w ramach programu "Za Życiem" w dziewięciu częściach

Dodanie nowej wiadomości: Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w 2024 roku w ramach programu "Za Życiem" w dziewięciu częściach - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę - [Wszystkie zmiany]

Treść Decyzji o pozwoleniu na budowę budynku kotłowni Dz. 521/1 w obrębie Pisz 2.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Piskiego o wydaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę - [Wszystkie zmiany]

Sukcesywna dostawa ekomiału na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywna dostawa ekomiału na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2023

Wiadomości

Uchwała nr LXIV/364/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXIV/364/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2023-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LXIV/365/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXIV/365/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LXIV/366/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LXIV/366/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit.d Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT 43030 RUCIANE NIDA 2, zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida, dz.192/269, gm. Ruciane-Nida, pow. piski.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej nr BT 43030 RUCIANE NIDA 2, zlokalizowanej w miejscowości Ruciane-Nida, dz.192/269, gm. Ruciane-Nida, pow. piski. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie PINB w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie PINB w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2023

Wiadomości

INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2024 roku.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PISKIM W 2024 roku. - [Wszystkie zmiany]

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian