BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 grudnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2020

Wiadomości

Uchwała nr 101/82/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 101/82/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania-modyfikacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2020

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Piskiego na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania- stacja bazowa telefonii komórkowej Ciesina gm. Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.27.2020.ZK

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.27.2020.ZK - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.13.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2020

Wiadomości

UCHWAŁA NR XXV/161/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/161/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXV/163/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/163/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 grudnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.9.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.9.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych - [Wszystkie zmiany]

Decyzja GN.6852.10.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja GN.6852.10.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 grudnia 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 20/88 w Bemowie Piskim, gmina Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 20/88 w Bemowie Piskim, gmina Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 grudnia 2020

Wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.15.2020- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.15.2020- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.15.2020- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.15.2020- sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dniu wolnym od pracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dniu wolnym od pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2020

Wiadomości

Uchwała nr 76/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 76/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 77/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 78/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 78/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 79/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 79/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 80/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 80/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 81/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 81/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 82/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 82/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 83/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 83/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 84/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 84/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 85/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 85/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 86/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 86/76/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 20.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 87/77/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 87/77/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 23.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 89/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 89/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 90/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 90/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 27.10.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 91/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 91/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 92/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 92/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 93/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 93/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 94/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 94/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 95/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 95/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 96/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 96/79/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 12.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 97/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 97/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 98/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 98/80/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 99/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 99/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 100/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 100/81/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 26.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr 101/82/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2020

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 101/82/2020 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30.11.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020 - [Wszystkie zmiany]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dodanie nowej wiadomości: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.32.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - Or.272.2.32.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

WOLNY DZIEŃ

Dodanie nowej wiadomości: WOLNY DZIEŃ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Wiadomości

XXVI sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXVI sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 grudnia 2020

Wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 47/5 w Dmusach, gmina Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. nr 47/5 w Dmusach, gmina Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie nr SOSW.230.17.2020- prowadzenie zajęć przez terapeutę metodą Tomatisa

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.17.2020- prowadzenie zajęć przez terapeutę metodą Tomatisa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 grudnia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.33.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zapyatnie ofertowe - Or.272.33.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2020

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2020 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2020

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian