BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 września 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXII/217/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXII/217/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXII/218/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXII/218/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.23.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu 231.4.23.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.24.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.24.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 września 2017

Wiadomości

Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEA.231.4.25.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEA.231.4.25.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.26.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.26.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe - Or.272.2.48.2017

Dodano: Informację o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 września 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.17.2017

dodano informację o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

zapytania ofertowe ZEAS.231.3.8.2017

Dodanie nowej wiadomości: zapytania ofertowe ZEAS.231.3.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.27.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.27.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 września 2017

Wiadomości

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.18.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.18.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.23.2017

dodano odpowiedzi na pytania do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.22.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.18.2017

dodano ogłoszenie o zmianie głoszenia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.18.2017

dodano modyfikację dokumentów JEDZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 września 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/208/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/208/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/209/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/209/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/210/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/210/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/211/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/211/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/212/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/212/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/213/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/213/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/214/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/214/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/215/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/215/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/216/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/216/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/217/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/217/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/219/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/219/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XXXII/220/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/220/17 RADY POWIATU PISZ z dnia 31 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.23.2017

dodano informacje z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.24.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.22.2017

dodano informacje o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.16.2017

dodano informacje o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 września 2017

Wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Piskiego za pierwsze półrocze 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wynikach naboru.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wynikach naboru. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.23.2017

dodano o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 września 2017

Wiadomości

Uchwała nr 77/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 77/100/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.15.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zammowienia - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.16.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 września 2017

Wiadomości

Zapraszamy do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dodanie nowej wiadomości: Zapraszamy do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2017

Dodano: Informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.24.2017

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.14.2017

Dodano: 1. Informacja o wyborze ofert, 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 - [Wszystkie zmiany]

rozeznanie rynku

Dodanie nowej wiadomości: rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 września 2017

Wiadomości

port Pisz

Dodanie nowej wiadomości: port Pisz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 września 2017

Wiadomości

rozeznanie rynku

Dodanie nowej wiadomości: rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.30.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.30.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.27.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty -część 6 oraz informację o unieważnieniu postępowania w części 10 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.26.2017

dodano informację z otwarcia ofert oraz druk- oświadczenie o grupach kapitałowych - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.31.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.31.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Or.272.1.5.2017

Dodano: Informację o wyborze oferty i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.29.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.29.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 września 2017

Wiadomości

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia GDDKiA Oddz. w Olsztynie pozwolenia woddnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia GDDKiA Oddz. w Olsztynie pozwolenia woddnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia GDDKiA Oddz. w Olsztynie pozwolenia woddnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia GDDKiA Oddz. w Olsztynie pozwolenia woddnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.32.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.32.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2017

Wiadomości

Decyzja Starosty Piskiego znak: GN.6810.1.9.2017

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Piskiego znak: GN.6810.1.9.2017 z dnia 22.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2017

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.18.2017 - [Wszystkie zmiany]

rozeznanie rynku

Dodanie nowej wiadomości: rozeznanie rynku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 września 2017

Wiadomości

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a Prawa budowlanego - [Wszystkie zmiany]

rozeznanie rynku w zakresie usług

Dodanie nowej wiadomości: rozeznanie rynku w zakresie usług - [Wszystkie zmiany]

rozeznanie rynku w zakresie usług

Dodanie nowej wiadomości: rozeznanie rynku w zakresie usług - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania ZEAS.231.4.19.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 września 2017

Wiadomości

XXXIII sesja Rady Powiatu Pisz

Dodanie nowej wiadomości: XXXIII sesja Rady Powiatu Pisz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu - [Wszystkie zmiany]

zapytanie ofertowe ZEAS.231.3.14.2017

Dodanie nowej wiadomości: zapytanie ofertowe ZEAS.231.3.14.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 września 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.14.2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu- ZEAS.231.4.28.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.32.2017

zmiana treści SIWZ 28.09.2017r. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.31.2017

dodano informację z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.3.15.2017

Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.3.15.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 września 2017

Wiadomości

Uchwała nr XXXIII/226/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/226/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/227/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XXXIII/228/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXXIII/228/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.15.2017

Edycja wiadomości ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.15.2017 - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.15.2017

Edycja wiadomości ogłoszenie o zamówieniu ZEAS.231.4.15.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian