BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lutego 2014

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 1 i odpowiedź, 2. Zmiana treści SIWZ 1, 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.2.2014

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - PZD.3210.2.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2014

Wiadomości

pomost drewniany na jez.Bełdany obręb Iznota,gm. Ruciane-Nida przy dz. 36/27

Dodanie nowej wiadomości: pomost drewniany na jez.Bełdany obręb Iznota,gm. Ruciane-Nida przy dz. 36/27 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia - [Wszystkie zmiany]

decyzja na legalizację pomostu drewnianego zlokalizowanego na fragmencie jez. Roś przy dz. 207/10 w m. Pilchy

Dodanie nowej wiadomości: decyzja na legalizację pomostu drewnianego zlokalizowanego na fragmencie jez. Roś przy dz. 207/10 w m. Pilchy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2014

Wiadomości

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r."

Dodanie nowej wiadomości: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 24 lutego do 1 marca 2014 r." - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2014

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.3.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 i Części 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lutego 2014

Wiadomości

Wykaz G.6840.2.3.2013 nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz G.6840.2.3.2013 nieruchomści przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu jez. Śniardwy , przy dz. 46/20

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu jez. Śniardwy , przy dz. 46/20 - [Wszystkie zmiany]

liwkidacja pomostu przy dz. 35 w m. Zdory

Dodanie nowej wiadomości: liwkidacja pomostu przy dz. 35 w m. Zdory - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez.Śnirdwy na wysokości działki 46/25

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Śnirdwy na wysokości działki 46/25 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu i schodów na jez. Śniardwy na wysokości dz. 46/4

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu i schodów na jez. Śniardwy na wysokości dz. 46/4 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja grobli zakończonej pomostem na jez. Śniardwy na wysokości działki 46/4

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja grobli zakończonej pomostem na jez. Śniardwy na wysokości działki 46/4 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu na jez.Roś przy dz. 1356/5 obręb Maldanin

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu na jez.Roś przy dz. 1356/5 obręb Maldanin - [Wszystkie zmiany]

likwidacja pomostu i grobli na jez. Śniardwy na wysokości dz. 46/8

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja pomostu i grobli na jez. Śniardwy na wysokości dz. 46/8 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja grobli oraz platformy betonowej na wys. dz. 46/28 na jez. Śniardwy

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja grobli oraz platformy betonowej na wys. dz. 46/28 na jez. Śniardwy - [Wszystkie zmiany]

grobla ziemna zakończona platformą betonową na jez. Śniardwy na wys. dz 46/12

Dodanie nowej wiadomości: grobla ziemna zakończona platformą betonową na jez. Śniardwy na wys. dz 46/12 - [Wszystkie zmiany]

grobla ziemna zakończona narzutem kamiennym jez. Śniardwy na wysokości dz. 46/7

Dodanie nowej wiadomości: grobla ziemna zakończona narzutem kamiennym jez. Śniardwy na wysokości dz. 46/7 - [Wszystkie zmiany]

likwidacja grobli ziemnej zakończonej platformą betonową na jez. Śniardwy na wysokości dz 46/2

Dodanie nowej wiadomości: likwidacja grobli ziemnej zakończonej platformą betonową na jez. Śniardwy na wysokości dz 46/2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o legalizację urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej nr 4C i wylotu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o legalizację urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej nr 4C i wylotu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku NBP w Warszawie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku NBP w Warszawie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zapytanie do SIWZ (1) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lutego 2014

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Realizacja usługi cateringu uczestnikom projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Realizacja usługi cateringu uczestnikom projektu pt. Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2014

Wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 76/1 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 76/1 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 78/6;76/5 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 78/6;76/5 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 81/6 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 81/6 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 90 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 90 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 95 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 95 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 87 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 87 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 84 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 84 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 76 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 76 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 97/12 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 97/12 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 97/3; 97/4 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 97/3; 97/4 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 97/9 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 97/9 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 100/2 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 100/2 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 101/7 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w spr. likwidacji nielegalnie wykonanego urządzenia wodnego wybudowanego na J. Wejsunek na wysokości dz. o nr geod. 101/7 obręb Wejsuny, gm. Ruciane-Nida - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.3.2014

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze ofert - PZD.3210.3.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano: Zapytania do treści SIWZ 2,3,4,5,6 oraz zmiany treści SIWZ (1) wraz z załącznikami nr 01, 02, 03, 04 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zapytania do SIWZ (7) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano zapytanie do treści SIWZ (8) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian