BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2018-11-30 13:09 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr SOSW.230.4.2018- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

2018-12-11 09:22 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2018-12-11 14:59 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 4

2018-12-19 13:21 - Dodano: 1. Informacja o wyborze ofert; 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2

Przejdź do wiadomości