BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

2018-04-17 14:25 - Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie nr ZEAS.231.2.14.2018- dostawa żurawia leśnego i przyczepy do trzebieży z żurawiem

2018-04-27 08:46 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Części 2

Przejdź do wiadomości