BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-06-29 13:48 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu

2016-07-04 14:48 - Dodano: Zapytanie do treści SIWZ 1 z odpowiedzią

2016-07-08 10:08 - Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 2 z odpowiedzią; 2. Zmiana treści SIWZ 1; 3. Rysunek A-1 (Rzut parteru) z uzupełnionymi wymiarami; 4. Zestawienie stolarki drzwiowej- uzupełnienie rys. A-18

2016-07-08 11:40 - Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 3 z odpowiedzią; 2. Zapytanie do treści SIWZ 4 z odpowiedzią

2016-07-08 16:34 - Dodano: 1. Korekta odpowiedzi na pytanie nr 22 z zapytania do treści SIWZ 2; 2. Zapytanie do treści SIWZ 5 z odpowiedzią

2016-07-11 09:09 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2016-07-28 12:57 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości