BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje Etatowego Członka Zarządu

 

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU
dr WALDEMAR JAN BRENDA

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pokój nr 49

tel. 087 425-46-52

e-mail: waldemar.brenda@powiat.pisz.plKOMPETENCJE I ZADANIA ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU:

 

 • Podlega Staroście i wykonuje powierzone mu przez niego zadania.
 • Zajmuje się zadaniami powiatu w zakresie:
  1. oświaty,
  2. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  3. promocji i ochrony zdrowia,
  4. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
  5. nadzorem nad stowarzyszeniami,
  6. inwestycjami realizowanymi przez powiat.
 • W czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty, wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty.

 

 
Data powstania: środa, 9 sty 2019 16:42
Data opublikowania: środa, 9 sty 2019 16:51
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 4078 razy