BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie majątkowe Grzegorza Pieloszczyka - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:25

Oświadczenie majątkowe Barbary Pyskło - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:25

Oświadczenie majątkowe Elżbiety Nowińskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:25

Oświadczenie majątkowe Eweliny Czartoryjskiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:24

Oświadczenie majątkowe Ewy Skrodzkiej - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:24

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Prusaczyk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:24

Oświadczenie majątkowe Marii Łęk - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:24

Oświadczenie majątkowe Waldemara Zielińskiego - inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:22

Oświadczenie majątkowe Sylwii Piotrowskiej-Kamińskiej - naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

poniedziałek, 25 cze 2018 08:14

Oświadczenie majątkowe Leszka Bogdanowicza - naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:13

Oświadczenie majątkowe Tomasza Boruckiego - naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

poniedziałek, 25 cze 2018 08:13

Oświadczenie majątkowe Doroty Płochockiej-Siejwy - naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

poniedziałek, 25 cze 2018 08:11

Oświadczenie majątkowe Beaty Dębińskiej - naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

poniedziałek, 25 cze 2018 08:11

Oświadczenie majątkowe Edyty Polak - Sekretarza Powiatu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:11

Oświadczenie majątkowe Barbary Koprowskiej - Skarbnika Powiatu

poniedziałek, 25 cze 2018 08:10