BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie powiatu piskiego

ZAKAZ PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

       W związku ze zmianą ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z póżn. zmianami) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie przekazał do informacji publicznej listę wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków .

        Zgodnie z art. 10a ustawy od dnia wszczęcia postępowania w ww. sprawie do dnia w którym decyzja stanie sie ostateczna przy zabytku, którego dotyczy postępowania zabrania się prowadzenia prac konsertatorskich, restauratorskich, robót budowlanych  i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzic do naruszenia substancji lub wyglądu zabytku. Zakaz ten obowiązuje także dla robót objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

    

 

 

W załączniku lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie powiatu piskiego.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 paź 2017 11:34
Data opublikowania: środa, 18 paź 2017 11:55
Data edycji: czwartek, 19 paź 2017 08:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 paź 2019 09:58
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 2420 razy
Ilość edycji: 1