BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie powiatu piskiego

2017-10-18 11:55 - Dodanie nowej wiadomości: Lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie powiatu piskiego

2017-10-19 08:59 - Edycja wiadomości Lista wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestrów zabytków znajdujących się na terenie powiatu piskiego

Przejdź do wiadomości