BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 45/09 z dnia 9 listopada 2009 r.

Zarządzenie Starosty Piskiego Nr 45/09 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania układu współrzędnych "2000"
ZARZĄDZENIE NR 45

 

ZARZĄDZENIE NR 45/09
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania układu współrzędnych „2000
 

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami), w związku z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się układ współrzędnych „2000” jako obowiązujący przy wykonywaniu prac geodezyjnych na terenie powiatu piskiego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

   
   
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2010 14:41
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2010 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:33
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1441 razy