BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Ruciane-Nida

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Ruciane-Nida
G
     
     
   
G.7436-I/424/08/09   

Pisz, dnia 05-10-2009

INFORMACJA

     
     

Starosta Piski informuje, że w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 w terminie od 20 października  do 09 listopada 2009 r. w godzinach od 8 do 15 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych z terenu gminy Ruciane-Nida, jednostka ewidencyjna RUCIANE-NIDAobszar wiejski, powiat piski, województwo Warmińsko-Mazurskie.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian gruntowych ewidencyjnych dotyczących zamian użytków gruntowych, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek spisowych budynków, kartotek spisowych lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznej (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

.    
     
 

Z up. STAROSTY

 

inż. Henryk Wrzosek

 

GEODETA POWIATOWY

 
Data powstania: piątek, 9 paź 2009 10:28
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2009 08:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2009 09:05
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1271 razy